ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

Aktualnosci

Działaj lokalnie 2023 czas start!

Zarejestruj się w nowym generatorze!
Rozpoczynamy nabór wniosków w tegorocznej edycji.
Zaglądajcie na nasz profil i łapcie świeże informacje. W tym roku nowości w regulaminie!

Stowarzyszenie DZIECKO ogłasza Konkurs Grantowy

Działaj Lokalnie 2022

Celem konkursu jest wsparcie projektów, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Program prowadzony jest z myślą o organizacjach pozarządowych i grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Termin składania wniosków upływa 17 maja 2022 r.
Pula grantów wyniesie minimum 55.000 zł.

Rozpoczęcie naboru wniosków do programu Działaj Lokalnie 2021

Projekty DL 2020 wybrane!

Zarząd Stowarzyszenia Dziecko w oparciu o opinie komisji konkursowej podjął decyzję o
dofinansowaniu następujących projektów:

Lista konkursowaPomost do przyszłości na Żgalinach

W sobotę 5 października odbyło się uroczyste zakończenie realizacji projektu „Pomost do przyszłości” realizowanego przez grupę nieformalną Wesołe Żgaliny przy wsparciu Fundacji Fabryka Pomysłów ze środków programu Działaj Lokalnie Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Stowarzyszenie Dziecko.
W ramach projektu odbyły się pięć warsztatów: Kij na ryby – podczas którego uczestnicy wzięli udział w zajęciach szkółki wędkarskiej, Ryba na grillu – gdzie pod okiem Mateusza Biernata odbyły się zajęcia szkółki kulinarnej, Makijaż zdobi - czyli szkółka młodej damy, gdzie uczennice poznawały tajniki makijażu oraz Na wybiegu – gdzie odbyły się zajęcia z dietetyki oraz gracji i poruszania się podczas pokazów. Dzięki warsztatom zatytułowanym Zostań YouTuuberem powstały filmiki ukazujące kolejne etapy realizacji projektu oraz przebieg warsztatów, które będzie można obejrzeć w Internecie. Najważniejszym elementem projektu było oddanie pomostu, który stał się kolejną atrakcją Przystani na Żgalinach. W imieniu organizatorów zaproszonych gości powitała Maria Wesołek. Na spotkanie przybyli m. in. Wójt Gminy Piaski – Wiesław Glapka, Przewodniczący Rady Gminy – Bernard Dorsz, Sekretarz Gminy – Andrzej Konieczny, Prezes Fundacji Fabryka Pomysłów – Edyta Biernacka, Przewodniczący PZERiI w Szelejewie – Eugeniusz Polaszek, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szelejewie – Dorota Dolata, sołtysi i mieszkańcy Szelejewa. Zebrani goście mili okazję obejrzeć pokaz jesiennej mody przygotowany przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Szelejewie, obejrzeć prezentację ukazującą kolejne etapy realizacji projektu oraz skosztować grillowanych ryb i innych potraw przygotowanych przez organizatorów. Całość zakończyła wspólna biesiada. 

Uniwersytety powiatu gostyńskiego wspólnie zainaugurowały nowy rok akademicki


Dwieście osób uczestniczyło w uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego w powiecie gostyńskim, która odbyła się w pierwszym tygodniu października. Trzy Uniwersytety Trzeciego Wieku: w Pępowie, w Gostyniu i w Krobi zorganizowały wspólne rozpoczęcie roku. Było to możliwe dzięki dofinansowaniu tego projektu przez Stowarzyszenie „DZIECKO” – Ośrodek „Działaj Lokalnie” programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 
Uroczystość w Gminnym Ośrodku Kultury w Pępowie poprowadziło troje prezesów uniwersytetów: pępowskiego – Dorota Hudzińska, krobskiego – Domicela Skrzypalik i gostyńskiego – Zbigniew Kosiński. Wśród zaproszonych gości byli m.in. senator RP Marian Poślednik, Przewodniczący Rady Powiatu Gostyńskiego Alfred Siama, przedstawiciel Zarządu Powiatu Gostyńskiego Szymon Jakubowski, Wójt Gminy Pępowo Grzegorz Matuszak i Wiceburmistrz Krobi Michał Listwoń oraz przedstawiciele instytucji i firm wspierających działania trzech uniwersytetów trzeciego wieku. Bogu na chwałę, ludziom na ratunek...


Położona w powiecie gostyńskim, a w gminie Piaski wieś Smogorzewo to miejscowość, w której od dziesięcioleci zakorzeniona jest pomoc drugiemu człowiekowi. To właśnie w Smogorzewie w 13 maja 1936 roku powstała "Ochotnicza Straż Ogniowa". Pierwszym prezesem oraz założycielem był Stanisław Wojciechowski - ówczesny właściciel Majątku Smogorzewo. 
Podczas II wojny światowej, w 1943 roku żona niemieckiego oficera - zarządcy majątku w Smogorzewie sprowadziła na kołach z Berlina sikawkę konną. Sikawka została wyprodukowana w 1927 roku w zakładach GUSTAV EWALD CUSTRIN. Ze względu na sędziwy wiek sikawki elementy drewniane, które w naturalny sposób nadgryzł ząb czasu zostały wymienione na nowe, oczywiście z zachowaniem wzorcowego wyglądu. Po odrestaurowaniu sikawki konnej nasza jednostka rozpoczęła swoją przygodę z zawodami i pokazami w sportach pożarniczych w stylu retro. Niestety nie zachowały się żadne mundury z tamtych lat. Postanowiliśmy zakupić mundury, aby godnie reprezentować naszą straż na zawodach i pokazach. W ramach projektu zorganizowaliśmy również zabawy terenowe dla najmłodszych członków naszej jednostki. Zabawy te polegały na orientacji w terenie i na nauce, poprzez zabawę, obsługi sprzętu strażackiego. Dzięki projektowi młodzież zapoznała się z historią pożarnictwa oraz naszej jednostki, zwiększyła się również świadomość młodych ludzi na temat zapobiegania pożarom oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

"Nauczyć się rozróżniać to, co ważne od tego, co pilne" 

Celem głównym, a zarazem dobrem wspólnym realizowanego zadania było uczenie się prostych form spędzania czasu wolnego we wspólnocie wielopokoleniowej i wzajemna wymiana wartości, pomoc w budowaniu więzi emocjonalnych i duchowych, dzięki którym może rozwijać się w otoczeniu szacunek, miłość, zaufanie, oraz poczucie właściwej wartości. Szczególny akcent był położony na promowanie wzajemnej pomocy, wspólne spędzanie czasu, dzielenie się talentami i integrację między uczestnikami zadania. Dobrem wspólnym podjętych działań w ramach projektu i owocującym w przyszłości młodego pokolenia jest budowanie mocnej osobowości i poczucia wartości wśród zagubionych współcześnie dzieci i młodzieży, a także wzmacnianie więzi wśród społeczności lokalnej.
W ramach projektu "Nauczyć się rozróżniać to, co ważne od tego, co pilne" zostały zrealizowane różne spotkania integracyjne promujące aktywne spędzanie czasu wolnego wraz z rodzicami, dziadkami, przyjaciółmi, a także mieszkańcami powiatu Gostyńskiego. Do zrealizowanych działań należały:
Czerwcowe spotkania z bł. Edmundem (zajęcia edukacyjne i plastyczne, zajęcia teatralno -muzyczne, festyn wielopokoleniowy, wyprawa do Dworku w Grabonogu i Podrzecza).
Lipcowe spotkania z Małym Księciem (zajęcia edukacyjne i plastyczne, wyjazd do Parku Trampolin, wyjście na kręgielnie i basen, zajęcia plastyczne)
Warsztaty dla wolontariuszy (KLANZA - zabawy z chustą animacyjną, oraz MOCNI W DUCHU -warsztaty taneczno- formacyjne).
Wrześniowe spotkania z teatrem (Teatr MASKA z Krakowa) - warsztaty "Savoir Vivre – znaczy sztuka życia".
Październikowe spotkania z Janem Pawłem II (zajęcia edukacyjne 
i plastyczne)
Listopadowe spotkania z patriotyzmem (zajęcia edukacyjne, przygotowanie 
Korzyścią dla społeczeństwa było wzmocnienie grupy wolontariuszy pomagających Placówce Wsparcia Dziennego Promyki Nadziei. Dzięki zdobytym umiejętnościom chętniej angażowali się w nowe inicjatywy  i przekazywali zdobyte umiejętności w środowisku oraz szkole.

Blubry pod dachem


Mieszkańcy Kunowa podjęli wyzwanie zrealizowania inwestycji, której koszty znacznie przekraczały ich możliwości finansowe, wówczas powstał pomysł ubiegania się o grant w ramach programu Działaj Lokalnie i chęci mieszkańców, aby zadziałać lokalnie, bezinteresownie i społecznie  dla wspólnego dobra. I cóż… udało się!
Poprzez realizację projektu udało się stworzyć miejsce spotkań , które będzie zbliżać pokolenia Kunowiaków. Pierwszym etapem projektu było wykonanie zadaszenia nad paleniskiem, uporządkowanie terenu boiska, wykopanie i zalanie fundamentów oraz pomalowanie i zamontowanie drewnianej konstrukcji wiaty – wszystkim tym pracom sprostali mieszkańcy- ochotnicy. 
„Jestem szczęśliwa, że udało nam się rozpocząć i zakończyć inwestycję w jednym roku, co bez zewnętrznego wsparcia finansowego i przede wszystkim bez pomocy mieszkańców nie powiodłoby się. Jako sołtys tej społeczności jestem dumna.”- mówiła sołtys Kunowa Natalia Busz podczas imprezy, która uwieńczyła prace budowlane. Zakończenie inwestycji i uroczyste otwarcie odbyło się 27 października 2019r. Impreza była okazją do spotkania mieszkańców i wspólnego biesiadowania przy kiełbasce z grilla i pyrkach z ogniska.

Zakończenie projektu w Kromolicach


Stowarzyszenie Odnowy Wsi Kromolice zakończyło realizację przedsięwzięcia „Gdy
się maj już do nas zbliża, w Kromolicach bierze ryba. Wszyscy smażą, degustują i cały rok
się zdrowo czują”. W ramach naszego działania zaplanowano 3 wydarzenia dla publiczności.
Były to: Mistrzostwa Polski Modeli Pływających, Zawody Wędkarskie oraz Marcinki z okazji
11 listopada. Wszystkie działania udały się, nie napotkaliśmy żadnych kłopotów i jest to
największa zasługa osób uczestniczących w przedsięwzięciu.
Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 5 300 złotych w ramach programu
„Działaj Lokalnie” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz stowarzyszenie „Dziecko” z Gostynia.

Zaprojektuj i drukuj przyszłość w 3D. 

Projekt “Zaprojektuj i drukuj przyszłość w 3D" jest otwarciem świata edukacyjnych odkryć. Pasja i cyfrowe umiejętności połączone z kreatywną edukacją i otwartością, są pożądanym “towarem" na rynku pracy. Granice rozwoju to nie tylko to - jak myślimy, działamy, wykorzystujemy szansę - to umiejętności, pasje i dostępne technologie. Stawiamy odbiorcom projektu wysokie wymagania przy jednoczesnym pozostawianiu swobody w działaniu, udzielając wsparcia na różnych etapach pracy - nie oznacza to jednak ich wyręczania, tworzenia sytuacji dydaktycznych sprzyjających jak największej aktywności, podejmowaniu przez nich różnych decyzji, braniu za nie odpowiedzialności, umożliwienie samodzielnego organizowania i planowania działań, stwarzania okazji do podejmowania współpracy w grupie. Szukamy nowych metody i form kształcenia dostosowanych do rzeczywistych potrzeb, ukierunkowanych na rozwój uzdolnień i zainteresowań.
Drukarkę 3D mamy, poznawaliśmy jak działa. 
Dorośli i dzieci, zmierzą się z nowymi wyzwaniami. Uczymy się drukowania 3D
Projekt jest realizowany przez Fundację Fabryka Pomysłów ze środków Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu Działaj Lokalnie realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie DZIECKO środków własnych i naszych partnerów (Nadleśnictwa Piaski, Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyniu i PBS w Gostyniu)O Chwałkowo dbamy- wspólnie upiększamy


Mieszkańcy Chwałkowa dysponowali wspaniałym placem o charakterze rekreacyjno- sportowym oraz znajdującym się na tym terenie Domem Kultury i salą z zapleczem kuchenno- sanitarnym. Z perspektywy mieszkańca, który wnikliwie obserwuje to otoczenie brakowało jednak kilku elementów, które wpływają na komfort osób korzystających z kompleksu. Jedną z potrzeb z perspektywy społeczności była potrzeba czystego i estetycznego miejsca. Dlatego zorganizowaliśmy akcję sprzątania terenu – zbieraliśmy śmieci oraz zostały wycięte uschnięte gałęzie drzew stanowiących zagrożenie. Zaplanowaliśmy kupno krzewów i roślin zielonych, które uzupełniły walory estetyczne miejsca. Gmina Krobia przekazała nam sadzonki drzew, które harmonijnie dopełniły całość terenu zabaw i wypoczynku. Najważniejszą i pilną potrzebą było kupno ławek parkowych. Ławka, miejsce siedzące to podstawowe wyposażenie wszystkich miejsc publicznych, boisk, placów zabaw. W Chwałkowie te miejsca były potrzebne dla rodziców i dziadków wybierających się na spacer z dziećmi lub na plac zabaw, a dla dorosłych, którzy przywożą swoje dzieci na treningi. Kolejną potrzebą społeczności były wspólne inicjatywy i zajęcia tj. festyn rodzinny czy zajęcia aerobiku, integrujące różne grupy społeczne. Projekt był dobrą lekcją dla najmłodszych pokoleń o to jak dbać i szanować dobro wspólne.

Dzieje się w Chumiętkach!


Dzięki środkom pozyskanym przez Stowarzyszenie „Ja – Ty – My” w ramach programu „Działaj lokalnie” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, w malutkich Chumiętkach wiele się dzieje. Stowarzyszenie „Ja – Ty-  MY” we współpracy z domem pomocy społecznej realizuje projekt „Ogród rekreacyjno – sensoryczny w Chumiętkach”. Zaplanowano wiele wspólnych działań, które mają uatrakcyjnić placyk w parku przy miejscowym dps, tak aby każdy mieszkaniec wioski mógł bezpiecznie i przyjemnie spędzać czas.
Już w czerwcu odbyło się pierwsze spotkanie osób zaangażowanych w realizację projektu. Ustalono podział zadań oraz skonkretyzowano pomysły oraz sposoby ich wykonania, a także dokonano wizji w terenie. Kiedy wszystko zostało ustalone ekipa zabrała się do dzieła.
Jako pierwsza powstała ścieżka z kostki brukowej prowadząca do altanki, tak aby osoby poruszające się na wózkach bez trudu mogły się do niej dostać. Prace postępowały szybko i terminowo.
Następnym w kolejce przedsięwzięciem do realizacji był bulodrom. I, podobnie jak brukowy chodniczek, powstał szybko dzięki wspólnej pracy.
Wkrótce w ogródku pojawiły się kolejne elementy architektury ogrodowej: zadaszona, drewniana huśtawka oraz stół i ławy do altanki.
Bo razem łatwiej! Pod tym hasłem mieszkańcy wsi Chumiętki oraz wolontariusze przystąpili do prac stolarskich. Celem miało być wykonanie skrzyń do nasadzeń roślin do ogródka rekreacyjno  sensorycznego w Chumiętkach. Powstałe skrzynie będą służyć mieszkańcom wioski, w szczególności niepełnosprawnym pensjonariuszom domu pomocy, dzieciom oraz seniorom z uwagi na odpowiednie dostosowanie ich wysokości. 
Korzystając z ciepłych dni mieszkańcy wsi Chumiętki relaksowali się w powstającym ogródku sensorycznym. Jednym z jego elementów jest ścieżka sensoryczna, która  sprawiła wszystkim dużo radości.  Biegiem, truchtem a nawet „tiptopkami”, najodważniejsi przetestowali na boso różnego rodzaju podłoże: ciepły piasek, relaksujące kamienie, gryzącą korę i makabryczne szyszki. Śmiechu i żartów nie było końca! Jednocześnie odbył się I turniej w boules. Oprócz świetnej zabawy i wielkich emocji, nie zabrakło także słodkiego poczęstunku. 
Jedyny w swoim rodzaju bulodrom na kocykach oraz ziółka w skrzynkach po paletach tylko w DPS Chumiętki, bo dla nas nie ma rzeczy niemożliwych. 
Pomimo niesprzyjającej aury rozegraliśmy II turniej w boules w  ramach programu „Działaj lokalnie” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizując projekt Stowarzyszenia „Ja – Ty – My”  - „Ogród rekreacyjno – sensoryczny w Chumiętkach”. Walka pomiędzy drużynami była zacięta i trzymała uczestników i kibiców w napięciu do samego końca.
Jednocześnie odbyły się warsztaty z agroterapii polegające na nasadzeniu ziół i kwiatów do specjalnie w tym celu przygotowanych skrzyń. Wcześniej, w ramach terapii zajęciowej, mieszkańcy wykonali drewniane oznaczenia z nazwami roślin, tak aby każdy mógł się dowiedzieć, co aktualnie rośnie w skrzyniach. Uczestnicy warsztatów wysłuchali też garści informacji na temat sadzonych roślin, ich właściwości zdrowotnych i  zastosowania.
II turniej w boules , jak i warsztaty były również czasem podsumowania projektu „Ogród rekreacyjno – sensoryczny w Chumiętkach”. Podziękowano wolontariuszom, którzy licznie włączyli się w pomoc w wykonaniu równych prac, darczyńcom oraz pracownikom DPS Chumiętki za aktywne wsparcie przy realizacji projektu. Najważniejsze jest jednak to, iż to wcale nie koniec! Prace nad projektem wyzwoliły sporo dobrej energii, mieszkańcy wioski, wolontariusze, pracownicy, mieszkańcy DPS już planują kolejne działania, choćby odchwaszczenie terenu wokół ścieżki sensorycznej i posianie świeżej trawy, a także wykonanie miejsca na ognisko.
Ostatnim akcentem projektu był III turniej w boules, który, podobnie jak drugi, rozegrany został na kocykach w Sali rekreacyjnej DPS Chumiętki. Walka pomiędzy drużynami oczywiście była niezwykle zażarta, a rozstrzygnięcia niepewne do samego końca. Na zakończenie wszystkim uczestnikom zaserwowano przepyszny krem z dyni, czyli warzywa będącego symbolem jesieni. I tak jesiennie pożegnaliśmy również nasze projektowe zmagania. 
Z niecierpliwością czekamy na przyszłoroczną edycję konkursu „Działaj lokalnie”

Kulinarnie w Bukownicy


W sobotę 26 października w świetlicy wiejskiej w Bukownicy miało miejsce podsumowanie projektu „Czym chata bogata czyli kulinarne tradycje Bukownicy” dofinansowanego ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Zadanie realizowane było przez grupę nieformalną „Bukowniczanie” pod patronatem Biskupiańskiego Zespołu Folklorystycznego z Domachowa i Okolic.
Celem projektu było wykorzystania kulinarnego dziedzictwa Biskupizny w celu integracji mieszkańców Biskupizny oraz ich zaktywizowania. W okresie wakacyjnym dzieci i młodzież zbierały tradycyjne przepisy kulinarne od swoich mam i babć, a następnie w oparciu o nie pracowały na warsztatach. Wspólne gotowanie pod okiem bukownickich gospodyń cieszyło się dużą popularnością wśród młodych, a zwłaszcza najmłodszych bukowniczan. W warsztatowym menu znalazły się m.in. zupy, sałatki oraz oczywiście słodycze.
Części przysmaków popróbować można było na imprezie podsumowującej projekt. Przechowanie potraw możliwe było dzięki zakupionej w ramach projektu szafie chłodniczej. Ponadto stoły wzbogacone zostały o dania przyniesione przez mieszkańców Bukownicy, którzy stawili się bardzo licznie. Wydarzenie otwarł Eugeniusz Jędryczka, sołtys Bukownicy, a zarazem koordynator projektu. W programie znalazły się także występ Biskupian oraz tańce i zabawa do białego rana.
Projekt bardzo przyczynił się do integracji mieszkańców Bukownicy, a także zaostrzył ich apetyty do podejmowania dalszych działań na rzecz swojej miejscowości.

Czy przedszkolaki z Karolewa są bezpieczne?

Od czerwca w Przedszkolu Samorządowym „Pod Dębem” realizowany jest program Działaj Lokalnie. Dzięki dofinansowaniu z Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności wszystkie grupy przedszkolne w ramach projektu udały się na spotkanie ze strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Borku Wlkp. Dzieci miały możliwość poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności na temat udzielania pierwszej pomocy. Warsztaty w tym zakresie przeprowadził strażak ratownik Mateusz Kuliński. Kolejnym zaplanowanym wydarzeniem były odwiedziny przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu asp. sztabowy Jarosław Godniak oraz asp. sztabowy Monika Cyruk. Celem spotkania było zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci. Młodzi słuchacze w trakcie rozmowy z policjantem poznali zasady, którymi należy się kierować aby zapewnić sobie bezpieczną zabawę i wypoczynek. Najmłodsi milusińscy pod bacznym okiem sierż. Pyrka ćwiczyli na pobliskim przejściu dla pieszych, jak w bezpieczny sposób przejść i poruszać się w pobliżu drogi. Starszaki utrwalały wiedzę z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Sierż. Pyrek przeprowadził mały egzamin ze znajomości numerów alarmowych. Przedszkolaki zdały go celująco. 

Dzieci i ich rodzice uczyły się także jak należy postępować w sytuacjach trudnych, zagrażających zdrowiu, a nawet życiu. Jakie czynności po kolei wykonać, kogo należy powiadomić, w jaki sposób przeprowadzić resuscytację.
W ramach projektu „Bezpieczne dziecko” zorganizowano akcję "Bezpieczny maluch w drodze". Do akcji włączyli się policjanci z wydziału drogowego Gostyńskiej Policji,  którzy w październiku na parkingu przy Przedszkolu Samorządowym „Pod Dębem” w Karolewie  przeprowadzili kontrolę pojazdów. Policjantów interesował przede wszystkim sposób przewożenia maluchów w samochodzie.
Podsumowaniem projektu będzie międzyprzedszkolny Quiz „Bądź bezpieczny w domu, przedszkolu i na podwórku" oraz spotkanie przedstawicieli policji z KPP w Gostyniu z rodzicami przedszkolaków. Tematem spotkania będzie bezpieczeństwo dzieci w sieci. Prelekcję poprowadzi sierż. Sztabowy Monika Curyk.

Liderzy szkolili się w Piaskach

Liderzy organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu powiatu gostyńskiego
spotkali się na weekendowym szkoleniu w Piaskach. Było ono poświęcone podnoszeniu
kompetencji w zakresie promowania działań podejmowanych w lokalnych środowiskach,
służących aktywizacji ich mieszkańców.

Liderzy organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu powiatu gostyńskiego
spotkali się na weekendowym szkoleniu w Piaskach. Było ono poświęcone podnoszeniu
kompetencji w zakresie promowania działań podejmowanych w lokalnych środowiskach,
służących aktywizacji ich mieszkańców.


Rodzinny rajd rowerowy po Ziemi Pępowskiej

Wrześniowa pogoda sprzyja wypadom rekreacyjnym. Siedemdziesięciu
rowerzystów z terenu gminy Pępowo uczestniczyło w rajdzie rowerowym na
zakończenie lata, zorganizowanym przez radę sołecką wsi Gębice i OSP Gębice.
Celem rajdu było poznanie walorów przyrodniczych i turystycznych gminy Pępowo
oraz ich promocja, a także integracja mieszkańców poprzez aktywny wypoczynek.
W słoneczne niedzielne popołudnie o godz. 14:00 uczestnicy rajdu spotkali się
koło sklepu w Gębicach, gdzie zostali powitani i otrzymali odblaski na rękę. Tu
rozpoczynała się trasa rajdu. M.in. odwiedzono dwa stawy wiejskie w
Krzekotowicach, „Cegielnię” w Pępowie - jedyne w powiecie gostyńskim miejsce
wykorzystywane legalnie do kąpieli. Rowerzyści zatrzymali się też koło wiatraka w
Pępowie oraz przy zbiorniku wodnym Bażantarnia, obserwując pływające łabędzie.
Podczas wyprawy Krzysztof Konieczny opowiadał, jakie prace zostały
zrealizowane w każdym z odwiedzanych miejsc, by zapewnić im odpowiedni stan oraz
uatrakcyjnić ich walory.
Trasa rajdu rowerowego zakończyła się przy stawie wiejskim „Betlejemka” w
Gębicach. Organizatorzy rajdu przygotowali tu miejsce odpoczynku wraz z
poczęstunkiem, napojami i kiełbaskami z grilla. Rajd kończył się w sympatycznej
atmosferze.
W rajdzie uczestniczył Wójt Gminy Pępowo Grzegorz Matuszak oraz Dyrektor
Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu Filia Pępowo Dorota Chlebowska.
Warto też dodać, że najstarszy uczestnik miał 89 lat i pokonał wielokilometrową trasę
w dobrej kondycji.
Rajd rowerowy na zakończenie wakacyjnego lata odbył się w ramach realizacji
projektu pn. „Gębicka ryba co w Betlejemce pływa, dobrze smakuje, dzieci bawi i
starszych raduje”. Działanie zostało dofinansowane ze środków Programu Grantów
Społecznych Powiatu Gostyńskiego, realizowanego przez Stowarzyszenie
„DZIECKO”. Otrzymało też wsparcie finansowe Powiatowego Banku Spółdzielczego
w Gostyniu.
Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za dobrą zabawę, a strażakom z
OSP Pępowo za czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników rajdu.


Dla każdego coś smacznego 
czyli Festiwal Kulinarny w Piaskach


 

Ponad pół tysiąca porcji potraw przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z Bodzewa, Grabonoga, Michałowa, Rębowa, Strzelec Małych, Smogorzewa, Szelejewa oraz „Aktywną Wiochę” ze Strzelec Wielkich trafiło do uczestników Festiwalu Kulinarnego, który odbył się po raz pierwszy w Gminnym Ośrodku Kultury w Piaskach.

Uczestnicy festiwalu mogli spróbować m. in. „szarych klusek z kapustą”, zupy serowej, „pyrek z gziką”, domowych pasztetów, zupy gulaszowej, bigosu cygańskiego, „chleba ze smalcem i ogórkiem”, tortów malinowych, serników i wielu różnego rodzaju deserów. Potrawy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczestników – miłośników degustacji. 

Siedząc wygodnie w „wiejskiej zagrodzie”, przygotowanej na ten dzień na płycie boiska, można było posłuchać uczniów ogniska muzycznego działającego w GOK – u. Na scenie zaprezentowali się zarówno soliści, jak również zespoły młodzieżowe, dla wielu z nich był to pierwszy publiczny występ. Czas biesiadowania umilił także występ zespołów: Relax Orkiestra, tria gitarowego HEFEZ, Electric Duo i Kapeli Podwórkowej Piaskowianie. 

Dodatkowo przygotowano także cieszące się dużym zainteresowaniem warsztaty rękodzielnicze, których uczestnicy przygotowywali sznurkowe bransoletki i breloczki. Można było również obejrzeć wystawę prac podopiecznych ogniska plastycznego, a także prace przygotowane na zajęciach z rękodzieła i rzeźby. Do swojego ogródka zapraszała także restauracja „Cztery Gary”. Tanecznym krokiem festyn zakończył zespół EFEKT. 

Wydarzenie zrealizowane zostało w ramach projektu: „Festiwal Rękodzielniczy i Kulinarny” dofinansowanego ze środków Programu Grantów Społecznych Powiatu Gostyńskiego. Donatorami Programu PGS są Powiat Gostyński i Bank Spółdzielczy, a operatorem jest Stowarzyszenie „DZIECKO”.  


 


Działaj Lokalnie XI 2019

Stowarzyszenie DZIECKO ogłasza Konkurs Grantowy

„Działaj Lokalnie XI” 2019

Termin składania wniosków upływa 6 maja 2019 r.
Pula grantów wyniesie minimum 55.000 zł.

Celem konkursu jest wsparcie projektów, które inicjują współpracę
mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Program prowadzony jest
z myślą o organizacjach pozarządowych i grupach nieformalnych, które
podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Spotkania informacyjne odbędą się
w Starostwie Powiatowym w Gostyniu

ul. Wrocławska 256

11 kwietnia 2019 r., godz. 13.00 i 11 kwietnia 2019 r., godz.17.00 

Kolejny etap prac związanych z tworzeniem „Ogrodu Doświadczeń” w szkole w Piaskach zakończony!


Od ponad miesiąca uczniowie z grup realizujących projekt grantowy „Działaj lokalnie X” pracują nad
stworzeniem „Ogrodu Doświadczeń”. Do tej pory wykonano już szereg prac polegających na
przygotowaniu podłoża, wytyczeniu poszczególnych części tematycznych ogrodu i nasadzeniu roślin.
Na oczach uczniów piaskowskiej szkoły fragment boiska szkolnego zmieniał się w zieloną klasę
otoczoną ogrodem. Tydzień po tygodniu uczniowie z grup projektowych zapoznawali się z koncepcją
zagospodarowania terenu ogrodu i poznawali biologię gatunków przewidzianych do nasadzenia.
Jednocześnie wykonywali niezbędne prace w terenie - dbali na bieżąco o oczyszczanie podłoża z
chwastów, przygotowywali je pod nasadzenia i z niecierpliwością oczekiwali na dostarczenie
zamówionych okazów roślin. Kiedy wreszcie nadszedł czas na realizację założonych prac, uczniowie
przy nieocenionej pomocy panów woźnych posadzili wszystkie sadzonki w przewidzianych do tego
miejscach. Powoli wyłania się więc ogród, choć na końcowy efekt prac będzie trzeba zaczekać do
wiosny. Nie tylko ruszy wtedy wegetacja posadzonych już krzewów, ale również zakwitną rośliny
cebulowe i wykiełkują gatunki wysiane wiosną w części przeznaczonej na warzywniak ogrodowy, ale
już teraz ogród cieszy oko.
Zatem, kolejny etap prac związanych z tworzeniem „Ogrodu Doświadczeń” zakończony. A już wkrótce
– do zobaczenia w ogrodzie!

725 lat sołectwa w Domachowie

Mieszkańcy Domachowa oficjalnie zakończyli projekt “Domachowo wielu pokoleń” w
ramach, którego zrealizowana została seria wydarzeń mających na celu uczczenie 725-lecia
utworzenia sołectwa. Inicjatorem projektu była grupa nieformalna “Dla Domachowa”, która
działała pod patronatem Biskupiańskiego Zespołu Folklorystycznego z Domachowa i Okolic.
Rozpoczęciem projektu było wykonanie przez mieszkańców napisu z kwiatów. Napis mieścił
w sobie dwie liczby: 725 - na cześć jubileuszu powstania sołectwa oraz 450 - upamiętniająca
jubileusz budowy obecnego kościoła w Domachowie.
Kolejnym działaniem była zbiórka archiwalnych fotografii od mieszkańców ukazująca wygląd
Domachowa przed laty, a następnie zestawienie ich ze współczesnymi fotografiami tych
zdjęć. Efektem była wystawa, która towarzyszyła kolejnym wydarzeniom realizowanym w
ramach projektu. Ponadto zdjęcia te obejrzeć można online na stronie kroniki wsi
Domachowa.
Głównym punktem projektu był festyn rodzinny zorganizowany w niedzielę 22 lipca na
boisku przy świetlicy wiejskiej. Imprezę rozpoczęła msza św. w domachowskim kościele,
który w tym roku również obchodzi swój jubileusz. Po przemarszu korowodem pod scenę
uroczystego otwarcia festynu dokonał sołtys Bogdan Pawlak odczytując akt lokacji wsi na
prawie niemieckim wydany w 1293 roku przez biskupa Jana Gerbicza. Na podstawie tego
właśnie dokumentu 725 lat temu Domachowo przyjęło układ przestrzenny nazywany
owalnicą, który zachował się i widoczny jest do dziś.
Historia miejscowości przybliżana była mieszkańcom i gościom ze sceny pomiędzy
występami artystycznymi, a tych było niemało. Swój program zaprezentowali przedszkolacy
z Punktu Przedszkolnego “Michałek” w Domachowie, Grupa Teatralna “Na Fali”,
Biskupiański Zespół Folklorystyczny z Domachowa i Okolic oraz zespoły Cztery Mile Lasu i
Sweet Boys. Poza sceną zaś obejrzeć można było pokazy sztuk walki, wystawę maszyn
rolniczych czy też wystawę “Domachowo wczoraj i dziś”, na której współczesne zdjęcia
Domachowo zestawiono z archiwalnymi. Imprezę zakończyła zabawa taneczna z zespołem
Sweet Boys, grającym na scenie na boisku oraz potańcówka przy muzyce tradycyjnej w
wykonaniu Biskupian grających w budynku świetlicy wiejskiej.
Ostatnim aktem projektu było spotkanie zatytułowane “Każdy dom opowiada swoją historię”,
które odbyło się 30 września w Biskupiańskim Gościńcu w Domachowie. Wydarzenie to
adresowane było do mieszkańców oraz byłych mieszkańców Domachowa, którzy chcieliby
się podzielić własnymi wspomnieniami opowieściami związanymi z historią Domachowa.
Podczas spotkania wyświetlono także najstarsze filmy nagrane w Domachowie oraz po raz
kolejny zaprezentowano stworzoną w ramach projektu wystawę.
Projekt “Domachowo wielu pokoleń” dofinansowano ze środków Programu Działaj Lokalnie
Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju
Filantropii w Polsce. Wsparcia finansowego udzieliła także wydarzeniu Gmina Krobia.

Misja „Inżynier Junior” trwa


Miesiące letnie i początek jesieni były czasem wytężonej pracy dla realizatorów
projektu Misja „Inżynier Junior”. Szkolili się, przygotowywali scenariusze zajęć z robotyki, a
także poszukiwali najkorzystniejszej oferty zakupu sprzętu, który będzie wykorzystyny do
zajęć. Ostatecznie zakupiono dwa ozoboty evo, dwa zestawy lego mindstorms ev3 i jeden
zestaw lofi robot.
We wrześniu prowadzono działania rekrutacyjne wśród uczniów Zespołu Szkół im.
Powstańców Wielkopolskich w Borku Wielkopolskim i uczniów najstarszych klas Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Borku Wielkopolskim. Potem rozpoczęły się zajęcia! Na początek
uczestnicy zajęli się ozobotami. Młodzież programowała też małe robociki korzystając z
kolorowych pisaków i rysowanych nimi kodów, a także wykorzystując aplikację ozoblockly.pl.
Kolejnym etapem naszych będzie praca z zestawami lego mindstorms ev3 oraz lofi
robot. Przez cały czas uczestnicy przygotowują się również do Zimowego Festiwalu Nauki.

Festyn rodzinny ze starą fotografią w tle

W Krzyżankach tłoczno i gwarno zrobiło się na festynie rodzinnym zorganizowanym przez
Stowarzyszenie Krzyżanki. Odbywał się on (16.09.2018 r.) w ramach projektu „Wspomnienia to do
siebie mają, że zawsze wracają. Krzyżanki w starej fotografii.” Celem tego działania było
upamiętnienie i zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi Krzyżanki. Pozwoliło to przybliżyć
mieszkańcom dawne czasy, przypomnieć, jak wyglądała wioska sto lat temu, jakie postacie, twarze,
stroje uchwycił obiektyw starego aparatu, jakie wydarzenia, zwyczaje zachowały się na pożółkłych,
wyblakłych, ale jakże fascynujących fotografiach. Oprócz fotografii zgromadzono stare sprzęty
gospodarstwa domowego i sprzęty rolnicze, które używano w minionych czasach. Uczestników
festynu powitali przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia Krzyżanki, podkreślając: - „Jesteśmy bardzo
szczęśliwi, że aż tyle rodzin i osób przyszło na festyn”.
Z zaproszonych gości specjalnych przybyli: senator RP Marian Poślednik, jednocześnie Prezes
LGD „Wielkopolska Gościnna, dyrektor Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu oddział w
Pępowie Dorota Chlebowska, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Gostyniu Jerzy Ptak, prezes
Stowarzyszenia „DZIECKO” Mirosław Sobkowiak, jednocześnie dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Gostyniu.
W czasie festynu dużym zainteresowaniem cieszyły się wystawy fotografii i starych sprzętów
przygotowane przez organizatorów. Na fotografiach szukano swoich przodków i znajomych. A przy
sprzętach zastanawiano się do czego mogły służyć niektóre z nich.
Dla uczestników przygotowano też konkursy i poczęstunek z kuchni polowej, dla dzieci
malowanie twarzy. Jednym z głównych punktów całodniowego festynu był koncert Zespołu
Wokalnego Semplicze, prowadzonego przez Annę Marszewską.  Młodzi artyści bawili uczestników
występem wokalnym oraz układami tanecznymi. Występ ten, bardzo żywiołowy i energetyczny,
został nagrodzony gromkimi brawami.
Przez cały festyn zabawiali uczestników Baba i Chłop, razem z nimi „kawkowali, ciastkowali” i
bawili przybyłych wesołymi rozmowami.
Podsumowując wspólną zabawę Prezes Stowarzyszenia Krzyżanki Alina Patalas podkreślała -
„Szanowni Państwo! W imieniu Stowarzyszenia Krzyżanki pragniemy podziękować darczyńcom,
wolontariuszom i wszystkim osobom, które poświęciły swój czas i pracę w organizację całego
projektu. Dziękujemy zwłaszcza mieszkańcom wsi Krzyżanki za zaangażowanie w nasz wspólny
projekt Wspomnienia to do siebie mają, że zawsze wracają. Krzyżanki w starej fotografii.”
Projekt uzyskał 5 900 zł z konkursu grantowego „Działaj Lokalnie 2018”, zorganizowanego
przez Stowarzyszenie „DZIECKO” - Ośrodek „Działaj Lokalnie”. Konkurs Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności, która jest jednym z sponsorów, i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce
realizowany jest w powiecie gostyńskim przez Stowarzyszenie „DZIECKO” - Ośrodek „Działaj
Lokalnie”. Wsparcia finansowego udzieliły też Powiat Gostyński, Gminy: Borek Wlkp. Krobia, Piaski,
Pogorzela, Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu, ZUPTOR Sp. z o.o. w Gostyniu. Swój wkład
finansowy ma też Stowarzyszenie „DZIECKO”.
Wsparcia w realizacji projektu udzieliły też: Lokalna Grupa Działania „Gościnna
Wielkopolska”, Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu oddział w Pępowie, firma AGI z Krzekotowic,
Gościniec Pępowo, Zakład Mięsny Kaczmarek z Pępowa, Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu, OSP w
Gostyniu, wolontariusze z Miejskiej Górki oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.
Realizatorowi projektu i organizatorowi festynu Stowarzyszeniu Krzyżanki należą się wyrazy
uznania za pomysł i jego realizację.

Kamagon Ball w Strzelcach Wielkich

''Zachorujmy na kule i bule'' – to projekt realizowany przez Stowarzyszenie: „AktywnaWiocha”. W czasie gdy mężczyźni pracują nad boiskiem do tytułowych bul, kobiety co
tydzień maja okazję do ćwiczeń z kulą tzw. Kamagon Ball - gumową piłką częściowowypełnioną wodą.
Ćwiczenia z piłką angażują do pracy wszystkie mięśnie, również te głębokie, odpowiedzialne
za równowagę. Kształtują i wysmuklają sylwetkę. Zalety ćwiczeń z piłką to również:
zwiększenie siły mięśni, zwiększenie wytrzymałości, poprawa koordynacji ruchowej i
równowagi, polepszenie zakresu ruchu w stawach oraz gibkości, trenowanie mięśni
odpowiedzialnych za naszą postawę, czyli głównie mięśni pleców i brzucha. Treningi nie
wymagają od ćwiczącego dużej sprawności fizycznej. Idealnie nadają się prawie dla
wszystkich. Również dla osób początkujących, są proste do wykonania.
Zaproszenie do ćwiczeń spotkało się z bardzo pozytywnym odzewem, miejsca na treningach
są w pełni obsadzone. Treningi odbywają się raz w tygodniu , będą trwały przez 3 miesiące.
Zajęcia dofinansowano z programu: „Działaj Lokalnie”.

Budowa „Ogrodu doświadczeń” rozpoczęta!

Jak planować, siać, obserwować, fotografować, pielęgnować i dbać o ogród?  Tego wszystkiego dowiedzą się uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Kopernika w Piaskach w ramach realizacji projektu „Ogród doświadczeń – poszerzamy nasze horyzonty”.  

Celem projektu  jest stworzenie miejsca, które stanie się szeroko dostępną pracownią w formie zielonej klasy zintegrowanej z ogrodem dydaktycznym. Powstanie miejsce, które będzie żywą pracownią dydaktyczną,  umożliwi efektywne prowadzenie zajęć edukacyjnych  i pozalekcyjnych oraz będzie okazją do spotkań dla uczniów, rodziców, osób aktywnych w lokalnej społeczności oraz mieszkańców gminy Piaski. 

Obecnie zakończono pierwszy etap prac polegający na wyznaczeniu położenia ogrodu na boisku szkolnym, , wytyczeniu ścieżek i ułożeniu kostki brukowej w miejscu, gdzie powstanie zielona klasa.  Koncepcję zagospodarowania terenu ogrodu opracował absolwent piaskowskiej szkoły, a dziś inż. ogrodnictwa i technik architektury krajobrazu pan Arkadiusz Paluszczak. 

Już w tym tygodniu rozpoczną się dalsze prace polowe przy czynnym udziale uczniów wchodzących w skład dwóch grup projektowych. 

 Mamy nadzieję, że szkolny ogród stanie się wzorem i inspiracją do urządzania ogrodów przydomowych, a więc…                                                                                                                               

… do zobaczenia w ogrodzie!
725-te urodziny Domachowa

To miejscowość wielu pokoleń. Domachowo właśnie świętowało 725-lecie. Była to okazja do przybliżenia historii wsi, a także wspólnej zabawy i kultywowania tradycji biskupiańskiej. 

W niedzielę 22 lipca mieszkańcy Domachowa obchodzili uroczyście 725-lecie swojego sołectwa. Z tej okazji zorganizowany został przez grupę nieformalną “Dla Domachowa” festyn zatytułowany “Domachowo wielu pokoleń”. I rzeczywiście na imprezie nie zabrakło atrakcji dla żadnej z grup wiekowych.
Wydarzenie rozpoczęła msza św. w intencji mieszkańców, po niej zaś korowód prowadzony ulicami wsi przez Biskupian przemaszerował na boisko wiejskie. Festyn ze sceny otworzył sołtys Bogdan Pawlak, odczytując akt lokacji wsi na prawie niemieckim wydany w 1293 roku przez biskupa poznańskiego Jana Gerbicza. Na podstawie tego właśnie dokumentu 725 lat temu Domachowo przyjęło układ przestrzenny nazywany owalnicą, który zachował się i widoczny jest do dziś.
Historia miejscowości przybliżana była mieszkańcom i gościom ze sceny pomiędzy występami artystycznymi, a tych było niemało. Swój program zaprezentowali przedszkolacy z Punktu Przedszkolnego “Michałek” w Domachowie, Grupa Teatralna “Na Fali”, Biskupiański Zespół Folklorystyczny z Domachowa i Okolic oraz zespoły Cztery Mile Lasu i Sweet Boys. Poza sceną zaś obejrzeć można było pokazy sztuk walki, wystawę maszyn rolniczych czy też wystawę “Domachowo wczoraj i dziś”, na której współczesne zdjęcia Domachowo zestawiono z archiwalnymi. Imprezę zakończyła zabawa taneczna z zespołem Sweet Boys, grającym na scenie na boisku oraz potańcówka przy muzyce tradycyjnej w wykonaniu Biskupian grających w budynku świetlicy wiejskiej.
Projekt “Domachowo wielu pokoleń” dofinansowano ze środków Programu Działaj Lokalnie Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Startujemy! Szkolenie dla nowych grantobiorców.

Jak realizować projekt? Na co zwrócić uwagę przy przygotowaniu jego poszczególnych etapów? W jaki sposób poprawnie rozliczyć dotację? Czy warto się promować? Między innymi na te tematy rozmawiali uczestnicy szkolenia, którymi byli grantobiorcy tegorocznej edycji programu Działaj Lokalnie w powiecie gostyńskim.

Przypomnijmy, w tym roku granty w wysokości do 6 tysięcy złotych trafiły do 10 grup nieformalnych. Dzięki tym pieniądzom w okresie od początku lipca do końca grudnia realizować będą swoje pomysły na aktywizację lokalnej społeczności. 

3 lipca odbyło się szkolenie, w czasie którego uczestnicy dowiedzieli się, jakich formalności muszą dochować, by poprawnie rozliczyć projekt, w jaki sposób prowadzić dokumentację projektową i na jakie aspekty księgowe powinni zwracać uwagę. Przypomniano także, że ważnym elementem każdego projektu jest jego promocja.Dziesięciu wspaniałych- DL 2018 rozstrzygnięty

Dziesięciu wspaniałych – DL 2018 rozstrzygnięty

Dziesięć grup nieformalnych realizować będzie tegoroczny program „Działaj Lokalnie” w powiecie gostyńskim. Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce podczas Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Gostyńskiego. Dzięki otrzymanym dotacjom grupy nieformalne będą realizować projekty integrujące, wzmacniające i wzbogacające lokalne społeczności. 

-Największym bogactwem Powiatu Gostyńskiego są jego mieszkańcy, a ja się cieszę, że dziś możemy Państwa aktywność nagrodzić i uhonorować. Zasługują Państwo na to, żeby o Państwa inicjatywach i działaniach mówić w kategoriach sukcesu – komentował Starosta Gostyński Robert Marcinkowski. 

„Działaj Lokalnie” to program grantowy realizowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i współfinansowany przez samorządy i lokalne przedsiębiorstwa. W tym roku dotacje w wysokości do 6 000 złotych otrzymało 10 grup. Dzięki tym pieniądzom zorganizowany zostanie między innymi „Zimowy Festiwal Nauki”, a  dzieci będą mogły uczyć się konstruowania i pracy w grupie za pomocą klocków lego. Swoje horyzonty dzieci będą ponadto poszerzać w nowo powstałej zielonej klasie zintegrowanej z ogrodem dydaktycznym. Więzi wzmacniane będą podczas gry w bule czy ćwiczeń z Kamagon Ball. Kultywowana będzie też idea bycia strażakiem – ochotnikiem, wzmacniane więzi biskupiańskich, czy konstruowanie prostych instrumentów muzycznych i wspólne biesiadowanie.  

Ogłoszenie Konkursu Grantowego – Działaj Lokalnie 2018


Stowarzyszenie DZIECKO ogłasza Konkurs Grantowy

„Działaj Lokalnie X” 2018

Termin składania wniosków upływa 20 maja 2018 r.

Pula grantów wyniesie minimum 55.000 zł.


Celem konkursu jest wsparcie projektów, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Program prowadzony jest z myślą o organizacjach pozarządowych i grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.


Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej  HYPERLINK "http://www.dzialajloklanie.gostyn.pl" www.dzialajloklanie.gostyn.pl,  www.ngo.gostyn.pl 

a także na Facebook.com: Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Dziecko


Konkurs dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie X” 2018